Farsi    Arabic    English   

پاسخ به پرسشهای دهقانان[۱]

و. ای. لنین


در پاسخ به پرسشهای متعدد دهقانان، باید دانسته شود که از این به بعد همۀ قدرت در کشور تماماً متعلق به شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان است. انقلاب کارگران در پتروگراد و مسکو پیروز شده و در حال پیروز شدن در همۀ جاهای دیگر روسیه است. دولت کارگران و دهقانان ائتلاف تودۀ دهقانان، دهقانان فقیر، اکثریت دهقانان را با کارگران علیه ملَاکین، علیه سرمایه‌داران، تضمین می‌کند.

از این رو شوراهای نمایندگان دهقانان، در درجۀ اول شوراهای اویزد* و سپس شوراهای گوبرنیا، از این به بعد، تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان، واجد قدرت کامل دولتی در مناطقشان هستند. مالکیّت غیابی املاک** توسط کنگرۀ سراسری دوم شوراها الغا شده است. یک فرمان دربارۀ زمین فی‌الحال توسط دولت موقت کنونی کارگران و دهقانان صادر شده است. در انطباق با این فرمان همۀ املاک غیابی کلاً به شوراهای نمایندگان دهقانان انتقال می‌یابند.

کمیته‌های زمینِ وُلوست باید فوراً ادارۀ همۀ املاک غیابی را به عهده بگیرند، اکیدترین حسابداری، حفظ کامل نظم و حراست با نهایت سخت‌گیری از دارایی سابقِ صاحبان زمین، که از این پس دارایی کل مردم است و از این رو خود مردم باید از آن محافظت کنند، را سازمان بدهند.

همۀ احکام کمیته‌های زمینِ ولوست که با تأیید شوراهای نمایندگان دهقانان اویزد صادر شده‌اند در حکم قانون هستند و باید بدون قید و شرط و بدون تأخیر اجرا شوند.

'دولت کارگران و دهقانان' که توسط کنگرۀ سراسری دوم شوراها منصوب گشته 'شورای کمیسارهای مردم' نامگذاری شده است.

'شورای کمیسارهای مردم'، دهقانان را به قبضۀ همۀ قدرت در مناطق مربوط به خودشان فرا می‌خواند. کارگران حمایت کامل، یکپارچه و همه جانبه‌شان را تقدیم دهقانان می‌کنند، تولید ماشین‌آلات و ابزارها را آغاز می‌کنند، و از دهقانان می‌خواهند که با تحویل دادن غله یاری نمایند.

و. اولیانف (لنین)،
رئیس شورای کمیسارهای مردم

پتروگراد. ۵ نوامبر ۱۹۱۷


ایزوستیا شمارۀ ۲۱۹
۸ نوامبر ۱۹۱۷
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۶[۱] این مطلب در ارتباط با پرسشهای متعددی که از جانب فرستادگان دهقانی به 'شورای کمیسارهای مردم' ارسال می‌شدند نوشته شده است. هر فرستاده‌ای یک پاسخ تایپ شده با امضای شخصی لنین را دریافت می‌کرد. این مطلب در درونسکایا بدنوتا، ایزوستیا و دیگر روزنامه‌ها، و به شکل جزوه‌ای با عنوان «راهنمایی به دهقانان» منتشر شد. این پاسخ سندی مهم بود که الغای انقلابی املاک غیابی را تنظیم می‌کرد.

* گوبرنیا gubernia، اویزد uyezd و وُلوست volost نامهای قدیمی تقسیمات اداری کشوری بودند. هر گوبرنیا شامل چند اویزد و هر اویزد شامل چند ولوست بود - تقسیماتی شبیه استان، شهرستان، دهستان و امثالهم.—توضیح آرشیو عمومی لنین

** در ترجمۀ اصلی این متن، بجای Landed proprietorship «مالکیّت ارضی ملاکی» و بجای landed estates «زمینهای ملاکی» گذاشته شده بود.
در متنی که پیش رو دارید بجای اولی «مالکیّت غیابی املاک» و بجای دومی «املاک غیابی» گذاشته شده است. زیرا آنچه که یک ملک را landed میکند این نیست آن ملک از جنس زمین یا ملک باصطلاح «ارضی» است یا مالکش یک ملّاک است، بلکه این است که آن ملک، اعم از اینکه معدن باشد، یا جنگل و مرتع یا زمین زراعی یا خانه و ساختمان و یا منابع آب و تأسیسات آبرسانی، «سر جایش نشسته» و مالکش «غایب» است و از دور، بدون زحمت، «غیاباً»، صرفاً از قِبلِ صاحب بودن ملک درآمد کسب می‌کند.

نگاه کنید به ویکی‌پدیا: Landed property یا landed estate، 'مِلکِ غیابی' به مِلک یا املاکی گفته میشود که برای مالکش درآمد ایجاد میکند بدون آنکه مالک در آن املاک حضور داشته باشد و در کارهای عملی آن املاک دخالت و شراکتی داشته باشد. توجه کنید که 'املاک غیابی' یا landed estates فقط زمین‌‌ نیست و تأسیسات و ابنیه و همۀ دارایی‌های درآمدزای به جا مانده را در بر میگیرد. نگاه کنید به توصیف estate در ویکی‌پدیا. Estate بمعنی 'املاک بزرگ' است که میتواند بعضاً کل یک دهستان و هر چه در آن هست را در بر بگیرد، البته بی‌آنکه الزاماً landed باشد. این هم یک نمونه که بعلاوه شامل یک قلعه هم میشود!

با توجه به این توضیحات باید روشن باشد که کنگرۀ دوم شوراها مالکیّت همه نوع املاک را لغو نکرده، و 'شورای کمیسارهای مردم' مصادرۀ همۀ زمینها و املاک را خواستار نشده است. به دهقانانی که خودشان صاحب زمین هستند و خودشان روی آن زمینها کار می‌کنند [یعنی ملکشان غیرِlanded است] نه فقط هیچ تعرضی نشده، بلکه به شوراهای محلی نمایندگان دهقانان، که دهقانان صاحب زمین را هم نمایندگی میکنند، قدرت و اختیاراتی اعطا شده است که از جمله تصدی و بهره‌برداری از املاک غیابی- چه بزرگ چه کوچک، چه ملّاکی چه غیر‌ملّاکی - را عهده‌دار شوند و سازمان بدهند.—توضیح آرشیو عمومی لنین

+ ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2645fa.html