Farsi    Arabic    English   

به مردم

و. ای. لنین


رفقا – کارگران، سربازان، دهقانان و تمام مردم زحمتکش!

انقلاب کارگران و دهقانان بطور قطعی در پتروگراد پیروز شده است، بقایای ناچیز قزاقهایی که فریب کرنسکی[۱] را خورده‌اند از میان رفته و یا دستگیر شده‌اند. انقلاب در مسکو نیز به پیروزی رسیده است. حتی قبل از رسیدن گروه اعزامی از پتروگراد، افسرهای کادت و سایر کورنیلوفی‌ها[۲] در مسکو قرارداد صلح امضا کردند – خلع سلاح کادت‌ها و انحلال کمیته نجات[۳].

هر ساعت و هر روز گزارشهایی مبنی بر اعلام پشتیبانی اکثریت قابل توجه سربازان در سنگرها و دهقانان در اویزدها (Uyezds) از حکومت جدید و احکام آن دایر بر صلح و انتقال فوری زمین به دهقانان، از جبهه جنگ و روستاها می رسد. پیروزی انقلاب کارگران و دهقانان تضمین می شود، زیرا اکثریت مردم در کنار آن قرار گرفته‌اند.

اما کاملاً قابل درک است که مالکین زمین و سرمایه داران و گروههای بالای صاحب منصبان اداری و کارمندان دولتی از نزدیک با بورژوازی پیوسته‌اند. بطور خلاصه، تمام ثروتمندان و آنهایی که از ایشان پشتیبانی می کنند، نسبت به انقلاب جدید دشمنانه واکنش نشان می دهند، در مقابل پیروزی اش مقاومت می کنند، تهدید می کنند که بانکها را تعطیل می کنند، جریان کار مؤسسات مختلف را مختل یا متوقف می سازند، و چه آشکارا چه پنهان به هر ترتیب جریان انقلاب را مختل می کنند. هر کارگری که از لحاظ سیاسی آگاه بود، خوب می دانست که ما بطور اجتناب ناپذیر با چنین مقاومتهایی مواجه خواهیم شد. تمام مطبوعات حزبی بلشویکها بارها و بارها درباره این مسئله نوشته‌اند. برای یک لحظه هم که شده، طبقات زحمتکش مرعوب این مقاومت نخواهند شد؛ آنها در مقابل تهدیدات و ضربات مدافعین بورژوازی به هیچ وجه دچار تزلزل و لغزش نخواهند شد.

اکثریت مردم با ما هستند. اکثریت مردم زحمتکش و ستمدیده در سرتاسر جهان با ما هستند. راه ما راه عدالت است. پیروزی ما حتمی است.

مقاومت سرمایه داران و کارمندان عالی مرتبه درهم کوبیده خواهد شد. هیچکس از ثروتش محروم نخواهد شد مگر تحت قانون دولتی ویژه‌ای که بانکها و سندیکاها را ملی اعلام می دارد. چنین قانونی در دست تهیه است. حتی یک نفر از افراد زحمتکش کوپکی از دست نخواهد داد، برعکس به او کمک خواهد شد. قطع نظر از سختگیرانه ترین حسابرسی‌ها و کنترل‌ها، صرف نظر از وضع سیستم مالیاتها بطور کلی حکومت قصد هیچ گونه اقدام دیگری را ندارد.

در پشتیبانی از این تقاضاهای به حق، اکثریت مردم به گرد حکومت موقتی کارگران و دهقانان جمع شده‌اند.

رفقا، مردم زحمتکش! به خاطر داشته باشید که اکنون شما خودتان زمام امور دولت را در دست دارید. اگر شما خودتان متحد نشوید و تمام امور دولت را در دستهای خود نگیرید، هیچکس به شما کمک نخواهد کرد. شوراهای شما از هم اکنون با تمام قوا ارگانهای قدرت دولت و هیئتهای قانونگذاری اند.

به گرد شوراهایتان جمع شوید. آنها را تقویت و تحکیم نمایید. کارها را خودتان به دست بگیرید؛ درست از پائین شروع کنید، منتظر هیچکس نباشید. شدیدترین قانون و نظم انقلابی را برپا دارید، بدون ترحم هر گونه اقدامی را که می خوارگان، اوباش، کادت‌ها، کورنیلوفی‌های ضدانقلابی و نظایر آنها، برای ایجاد هرج و مرج انجام می دهند، سرکوب کنید.

شدیدترین کنترل‌ها را بر تولید و حسابداری محصولات اعمال نمایید. تمام کسانی را که به خود جرأت می دهند تا به امر مردم زیان برسانند، دستگیر و تحویل دادگاههای انقلابی بدهید، قطع نظر از اینکه این زیان به شکل خرابکاری در تولید (آسیب رساندن، تعلل ورزیدن و خرابکاری) متجلی شود، یا به شکل احتکار غله و محصولات یا متوقف کردن محموله‌های غله، مختل کردن خطوط راه آهن و خدمات پستی، خدمات تلگرافی و تلفنی، یا به گونه مقاومت در برابر امر صلح، امر انتقال زمین به دهقانان و تضمین کنترل کارگران بر تولید و توزیع محصولات.

رفقا، کارگران، سربازان، دهقانان و تمام مردم زحمتکش! تمام قدرت را به دست شوراهای خودتان منتقل کنید. از زمین، غلات، کارخانجات، تجهیزات، محصولات و وسایل حمل و نقل خود – تمام آن چیزهایی که از حالا به بعد تماماً ثروت شما، ثروت عمومی خواهد بود – چون تخم چشم خود محافظت و مراقبت نمایید. به تدریج، ما با موافقت و تصویب اکثریت دهقانان در معیت تجربه عملی آنها و همچنین کارگران، بدون انحراف و قاطعانه برای پیروزی سوسیالیسم پیش می رویم – پیروزی ای که کارگران پیشرو متمدن ترین کشورها بر آن صحه می گذارند، پیروزی ای که برای انسانها صلحی پایدار می آورد و آنها را از تمام ستم‌ها و استثمار رهایی می بخشد.

    و . اولیانوف (لنین)
    رئیس شورای کمیساریای خلق

۵ نوامبر ۱۹۱۷، پتروگراد


پراودا، شماره ۴
(چاپ عصرانه)
۱۹(۶) نوامبر ۱۹۱۷
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۶


توضیحات

[۱] آ. ف. کرنسکی (متولد ۱۸۸۱) – سوسیالیست رولوسیونر، رئیس دولت موقت بورژوازی بعد از انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریه. بعد از انقلاب سوسیالیستی اکتبر علیه قدرت شوروی جنگید و در ۱۹۱۹ به خارج گریخت.

[۲] ل. گ. کورنیلف (۱۹۱۸-۱۸۷۰) ژنرال تزاری، سلطنت طلب و یکی از رهبران ضدانقلاب ۱۸-۱۹۱۷.

[۳] کمیته نجات Committee of Salvation (کمیتۀ امنیت عمومی) – در ۲۵ اکتبر (۷ نوامبر) ۱۹۱۷، توسط انجمن شهر مسکو برای جنگ با شوراهای مسکو به وجود آمد و قیام ضدانقلابی کادت‌ها (دانشجویان دانشکده افسری) را که در ۲۸ اکتبر (۱۰ نوامبر) برپا شد رهبری کرد. قیام در ۲(۱۵) نوامبر درهم شکسته شد و کمیته تسلیم شد.

- ترجمه خلیل عباسی، دریافت شده از جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۱/۱۰/۲۰


lenin.public-archive.net #L2644fa.html