Farsi    Arabic    English   

یک معمّا

و. ای. لنین


فرق بین یک دولت بورژوایی معمولی و دولتی که غیرمعمول و انقلابی است و خودش را بورژوایی نمی‌داند چیست؟

پاسخ:

یک دولت معمولی بورژوایی تنها بر پایۀ قانون اساسی و پس از اعلام حکومت نظامی می‌تواند تظاهرات را ممنوع کند.

یک دولت غیرمعمول و قریباً-سوسیالیست می‌تواند بدون هیچ پایه و اساسی و به زور «واقعیتهایی» که فقط خودش آنها را می‌داند تظاهرات را ممنوع کند.

پراودا شمارۀ ۷۹
۲۴ (۱۱) ژوئن ۱۹۱۷
انتشار بر طبق متن پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۵

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2535fa.html