Farsi    Arabic    English   

بربريّت متمدّن

و. ای. لنین


بریتانیا و فرانسه متمدن‌ترین کشورهای جهان هستند. لندن و پاریس پایتخت‌های جهانند، با شش و سه میلیون جمعیت. فاصلۀ بین آنها یک سفر هشت نُه ساعته است.

میشود تصور کرد که مراودۀ تجاری بین این دو پایتخت چه عظمتی دارد، چه توده‌هایی از کالاها و مردم مدام در حال حرکت از یکی به دیگری هستند.

و با این حال، ثروتمندترین، متمدن‌ترین و آزادترین کشورهای جهان، با ترس و لرز — نه ابداً برای اولین بار — در مورد این مسئلۀ «دشوار» بحث می‌کنند که آیا یک تونل می‌تواند در زیر کانال مانش (که بریتانیا را از قارۀ اروپا جُدا می‌کند) ساخته شود یا خیر.

مهندسان مدتهاست بر این عقیده‌اند که می‌تواند ساخته شود. سرمایه‌داران بریتانیا و فرانسه کوههایی از پول دارند. سود حاصل از سرمایه‌ای که در چنین پروژه بزرگی ریخته شود مسلّم است.

پس چه چیز جلوی این کار را می‌گیرد؟

بریتانیا از حمله نظامی می‌ترسد! یک تونل، واضح است، «اگر اتفاقی بیفتد»، حمله نظامی به بریتانیا توسط نیروهای دشمن را تسهیل می‌کند. به همین دلیل این برای اولین بار نیست که مقامات نظامی بریتانیا نقشۀ احداث تونل را پاره کرده‌اند.

دیوانگی و کوری ملل متمدن حیرت‌انگیز است. نیازی به گفتن نیست که با وسایل فنی مدرن متوقف کردن رفت و آمد در تونل و خراب کردن کامل تونل فقط چند ثانیه طول می‌کشد.

ولی ملل متمدن خودشان را به موقعیت بربرها رانده‌اند. کاپیتالیسم وضعی را به وجود آورده که در آن بورژوازی، به منظور فریب کارگران، مجبور است مردم بریتانیا را با داستانهای احمقانه‌ای دربارۀ «حمله نظامی» بترساند. کاپیتالیسم وضعی را به وجود آورده که در آن گروه بزرگی از سرمایه‌داران که با حفر تونل «کسب و کار خوب» خود را از دست می‌دهند هر کاری از دستشان برآید میکنند تا این نقشه منتفی و پیشرفت فنی متوقف شود.

ترس بریتانیایی‌ها از تونل ترس از خودشان است. بربریت کاپیتالیسم قویتر از تمدن است.

از همه طرف، در هر قدم مشکلاتی پیش میآید که آدم کاملاً قادر به حل فوری آنهاست، ولی کاپیتالیسم سدّ راه است. کوهی از ثروت تلنبار کرده — و انسانها را برده‌های این ثروت. پیچیده‌ترین مسائل فنی را حل کرده — و کاربرد پیشرفتهای فنی را متوقف، به دلیل فقر و جهل میلیونها نفر از جمعیت، به دلیل طمع احمقانۀ مشتی از میلیونرها.

تمدن، آزادی و ثروت تحت کاپیتالیسم تصویر آدم پُرخور شکم‌پرست ثروتمندی را به ذهن میآورد که زنده زنده میگندد ولی نمی‌گذارد آنچه که جوان است زنده بماند.

ولی آنچه جوان است رشد می‌کند و علیرغم همه چیز در پایان پیروز می‌شود.

پراودا ترودا شمارۀ ٦
١٧ سپتامبر ١٩١٣
امضاء : W.
مجموعه آثار لنین، جلد ١٩

این متن با اندکی تغییر، ترجمه‌ای است که رفیقی با نام "دوست شما" برای این سایت فرستاده‌اند. -آرشیو عمومی ٢٧ دسامبر ٢٠١٥


lenin.public-archive.net #L2121fa.html