Farsi    Arabic    English   

شاخه‌ای «مد روز» از صنعت

و. ای. لنین


تولید سرمایه داری به صورت اسپاسم رشد می کند، گاهی متوقف می شود و گاهی به حرکت درمی آید. برخی اوقات رونقی «خارق العاده» در صنعت وجود دارد و سپس سقوط ، بحران و بیکاری فرا می رسند. تحت یک سیستم اقتصادی که در آن مالکان مجزای جدا و مستقل از یکدیگر، برای یک بازار ناشناخته «کار» می کنند و کار مشترک هزاران هزار کارگر در بنگاههای بزرگ را بمثابۀ دارایی خصوصی در اختیار دارند، نمی تواند طور دیگری باشد.

یک نمونه از صنعتی «مد روز» که اکنون با تندی خاصی رشد می کند و با سرعت تمام به سوی ورشکستگی می تازد، صنعت اتومبیل است. برای مثال، در آلمان، تعداد وسایل نقلیۀ موتوری از هر نوع، از جمله موتور سیکلت، ۲۷۰۰۰ عدد در ۱۹۰۷ و ۷۰۰۰۰ عدد در ۱۹۱۲ بود.

وسایل نقلیۀ موتوری در فرانسه و بریتانیا، از آن هم متداول تر هستند. برای مقایسه، ارقام چنین هستند: آلمان، ۷۰۰۰۰، فرانسه، ۸۸۰۰۰ و بریتانیا ۱۷۵۰۰۰.

بنابراین، به نسبت جمعیت، آلمان دارای فقط یک چهارم تعداد وسایل نقلیۀ موتوری است که بریتانیا دارد، در حالیکه روسیه بی اندازه بیشتر عقب مانده است.

تحت سازماندهی سرمایه دارانۀ اقتصاد، فقط محفل بسیار کوچکی از ثروتمندان به وسایل نقلیۀ موتوری دسترسی دارند. صنعت می توانست صدها هزار وسایل نقلیۀ موتوری تولید کند ولی فقر توده‌ها مانع پیشرفت می شود و پس از چند سال رشد «خارق العاده»، ورشکستگی‌ها را به دنبال می آورد.

خلاصه می کنم. وسایل نقلیۀ موتوری، چنانچه در خدمت اکثریت جمعیت باشند، اهمیت عظیمی خواهند داشت، زیرا انجمنی از کارگران متحد، می تواند از آنها بجای تعداد زیادی از حیوانات کاری در زراعت و حمل و نقل استفاده کند. چنین جایگزینی ای این امکان را فراهم می سازد که میلیونها دسیاتین زمین که اکنون برای تولید علوفه برای اسبها استفاده می شود، برای تولید غلات، گوشت، شیر و بهبود منابع غذایی جمعیت بکار رود.

اقتصاددانهای بورژوا، هنگامی که می گویند کشاورزی نمی تواند غلات کافی تولید کند، فقط سعی می کنند مردم را بترسانند!


رابوچایا پراودا شمارۀ ۸
۲۱ ژوئیۀ ۱۹۱۳
امضاء: ن.
انتشار بر طبق متن رابوچایا پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۹


- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۱/۶/۸


lenin.public-archive.net #L2095fa.html