Farsi    Arabic    English   

نیکلای ارنستویچ باومَن

و. ای. لنین


امروز، سوم نوامبر (به تقویم جدید)، از طریق تلگراف خبر رسید که ن. ای. باومَن Bauman، جراح دامپزشک و عضو حزب کارگر سوسیال-دمکرات روسیه، در مسکو توسط سربازان تزار به قتل رسیده است. در محل دفن او تظاهراتی برگزار شد که در آن بیوۀ متوفّی، که او نیز عضوی از حزب ماست، یک سخنرانی ایراد کرد و در آن مردم را به قیام مسلحانه فراخواند. ما هنوز نمی‌توانیم یک زندگینامه مفصّل از رفیق جانباخته‌مان ارائه دهیم. در حال حاضر، ما فقط اتفاقات مهم در زندگیش را برمی‌شماریم. او در دهۀ نود در سازمان سوسیال-دمکراتیک در سن پترزبورگ شروع به کار کرد. او بازداشت شد، بیست و دو ماه را در دژ 'پتر و پُل' گذراند، و سپس به گوبرنیای ویاتکا تبعید شد. او از تبعیدگاهش گریخت، به خارجه رفت، و در سال ۱۹۰۰ وارد سازمان ایسکرا شد. او از همان آغاز یکی از رهبران اصلی عملی این نشریه بود که بطور منظم و مخفیانه به روسیه رفت و آمد داشت. او در فوریۀ ۱۹۰۲ در ارتباط با سازمان ایسکرا در ورونژ Voronezh (با خیانت یک دکتر) دستگیر و در کییف زندانی شد. در اوت ۱۹۰۲، او به همراه ده رفیق سوسیال-دمکرات دیگر از زندان گریخت. او (با نام مستعار سوروکین) یک نمایندۀ کمیتۀ مسکوی ح.ک.س.د.ر. در کنگرۀ دوم حزب بود. او در کنگرۀ دوم اتحادیه[۱] (با نام مستعار سارافسکی) شرکت کرد. به دنبال این او عضو کمیتۀ مسکوی حزب شد. او در ۱۹ ژوئن ۱۹۰۴ دستگیر و در زندان تاگانکا زندانی شد. او باید فقط چند روز پیش از زندان آزاد شده باشد.

باشد که خاطرۀ این مبارز در صفوف پرولتاریای سوسیال-دمکرات روسیه جاودان بماند! باشد که خاطرۀ این انقلابی، که در نخستین روزهای انقلاب پیروزمند جان فشانده، تا ابد زنده بماند! باشد که احترام مردم به پا خاسته در قیام به یاد او عهدی برای پیروزی کامل قیام و نابودی کامل تزاریسم ملعون باشد!

* * *

قتل ن. ای. باومَن بوضوح نشان می‌دهد که ناطقین سوسیال-دمکرات هنگامی که مانیفست ۱۷ اکتبر را یک دام، و عملکرد دولت پس از انتشار مانیفست را فتنه‌گرانه توصیف کردند، چقدر بر حق بودند. همۀ این آزادیهای موعود چه ارزشی دارند تا زمانی که قدرت و نیروی مسلح در دست دولت بمانند؟ آیا هنگامی که قزاقها در خیابانها به کسانی که از زندان آزاد می‌شوند شلیک می‌کنند، این «عفو» عملاً یک دام نیست؟


پرولتاری، شمارۀ ۲۴
۷ نوامبر (۲۵ اکتبر) ۱۹۰۵
مجموعه آثار لنین، جلد ۹[۱] کنگرۀ دوم «اتحادیۀ سوسیال-دمکراسی انقلابی روسیه در خارجه» در ۱۸-۱۳ (۳۱-۲۶) اکتبر ۱۹۰۳ در ژنو تشکیل شد. کنگره با خواست منشویکها که می‌خواستند آن را در مقابل کنگرۀ دوم ح.ک.س.د.ر. قرار دهند تشکیل شد. لنین در مخالفت با کنگرۀ لیگِ خارج از کشور نوشت «کنگرۀ لیگ در حال حاضر همه چیز را برای مشاجره فراهم می‌کند ولی هیچ چیز را برای مقاصد عملی، یعنی برای کار در خارجه، فراهم نمی‌آورد» (مراجعه نمایید به «نامه به گ. د. لایت آیزن»، ۱۰ اکتبر ۱۹۰۳، مجموعه آثار لنین، جلد ۳۴).

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L1404fa.html