Farsi    Arabic    English   

پیام تبریک به کنفرانس نمایندگان ادارات زنان
خلقهای مناطق شوروی و جمهوریهای خاوری[۱]من عمیقاً متأسفم از اینکه به علت فشار کار قادر به حضور در کنفرانس شما نیستم*. خواهشمند است تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوهایم را برای موفقیت در کارتان، بخصوص در تدارک اولین کنگرۀ سراسری غیرحزبی زنان خاور در آیندۀ نزدیک، که با تدارک و هدایت صحیح، باید کمک بزرگی به امر بیداری زنان خاور و متحد کردن آنها به نحو سازمان یافته بنماید، بپذیرید.

لنین
پراودا، شمارۀ ۱۷
۱۰ آوریل ۱۹۲۱
مجموعه آثار لنین، جلد ۳۲


[۱] این کنفرانس در ۷-۵ آوریل ۱۹۲۱ به عنوان مقدمۀ کنگرۀ سراسری زنان خاور در مسکو تشکیل شد. ۴۵ نمایندۀ کمونیست از ترکستان، آذربایجان، باشکیرستان، کریمه، قفقاز، تاتارستان، سیبریه و تعدادی از فرمانداریها با اهالی ترک و کوهستانی در آن شرکت داشتند.

کنفرانس به بحث پیرامون وضع اقتصادی و حقوقی زنان در خاور، تشکیلات آنها و تبلیغ و ترویج در بین آنها پرداخت.

نمایندگان کنفرانس دعوت نامه‌ای به لنین جهت دعوت او به حضور در کنفرانس فرستادند و در پاسخ تلگراف حاضر را دریافت نمودند.

* لنین در سال ۱۹۱۸ هدف سوءقصد و شلیک گلوله قرار گرفت و زخمی شد. جراحان نتوانستند گلوله را بیرون بیاورند. در همان آوریل سال ۱۹۲۰، که حزب بلشویک بمناسبت پنجاهمین سال تولدش جشنی ترتیب داده بود، خودش هنوز مریض بود. وضع سلامتیش هر روز بدتر می‌شد. پزشکان بیماریهای متعددش را به زنگ‌زدگی گلوله باقیمانده در تنش و مسمومیت‌ها و عوارض ناشی از آن نسبت می‌دادند. در آوریل ۱۹۲۲ برای بیرون کشیدن گلوله زیر عمل جراحی قرار گرفت، و در ماه مه همان سال دچار سکته مغزی شد که سمت راست بدنش را فلج کرد و باعث شد قدرت تکلمش را هم تا مدتی از دست بدهد. از آنوقت تا زمان مرگش در ژانویه ۲۰۱۴ برای حرکت به صندلی چرخدار نیاز داشت.-توضیح آرشیو عمومی لنین- ترجمه جواد راستی‌پور

lenin.public-archive.net #L3077fa.html