Farsi    Arabic    English   

پیام تبریک به کنفرانس سراسری
ادارات گوبرنیا برای کار در میان زنان*

پیام تلفنی


رفقا، من عمیقاً متأسفم از اینکه قادر نیستم در کنفرانس شما حضور یابم**. خواهش می‌کنم شادباشهای صمیمانه و بهترین آرزوهای مرا برای موفقیت به همۀ زنان و مردان شرکت کننده اعلام دارید.

اکنون که جنگ پایان یافته و کار سازماندهی صلح آمیز به جلو رانده شده است – و امیدوارم برای مدتی طولانی چنین باشد – شرکت زنان در حزب و فعالیتهای [حکومت] شوروی اهمیت عظیمی کسب می‌نماید. در چنین کاری زنان باید نقشی برجسته را ایفا نمایند و مسلماً چنین خواهند کرد.

و. اولیانوف (لنین)
صدر شورای کمیسارهای مردم
۶ دسامبر ۱۹۲۰


پراودا، شمارۀ ۲۸۶
۱۹ دسامبر ۱۹۲۰
منتشر شده بر طبق دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۳۱


* این کنفرانس در مسکو از ۱ تا ۶ دسامبر ۱۹۲۰ با شرکت بیش از ۲۰۰ نمایندۀ زن از طرف ۵ جمهوری، ۶۵ فرمانداری و ۵ ناحیۀ اداری تشکیل شد. کنفرانس به بحث دربارۀ گزارشی دربارۀ وضعیت داخلی و خارجی، گزارشی از طرف ادارۀ کمیتۀ مرکزی دربارۀ کار در بین زنان، وظایف فوری ادارات برای کار در بین زنان، و مسئلۀ حفاظت از مادر و بچه پرداخت. کنفرانس بر روی احتیاج به تشدید تولید و گسترش تبلیغات تولیدی و ثبت نام زنان کارگر در اتحادیه‌های کارگری و بازرسی کارگری و دهقانی تأکید کرد.

** لنین در سال ۱۹۱۸ هدف سوءقصد و شلیک گلوله قرار گرفت و زخمی شد. جراحان نتوانستند گلوله را بیرون بیاورند. در همان آوریل سال ۱۹۲۰، که حزب بلشویک بمناسبت پنجاهمین سال تولدش جشنی ترتیب داده بود، خودش هنوز مریض بود. وضع سلامتیش هر روز بدتر می‌شد. پزشکان بیماریهای متعددش را به زنگ‌زدگی گلوله باقیمانده در تنش و مسمومیت‌ها و عوارض ناشی از آن نسبت می‌دادند. در آوریل ۱۹۲۲ برای بیرون کشیدن گلوله زیر عمل جراحی قرار گرفت، و در ماه مه همان سال دچار سکته مغزی شد که سمت راست بدنش را فلج کرد و باعث شد قدرت تکلمش را هم تا مدتی از دست بدهد. از آنوقت تا زمان مرگش در ژانویه ۲۰۱۴ برای حرکت به صندلی چرخدار نیاز داشت.-توضیح آرشیو عمومی لنین- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L3039fa.html