Farsi    Arabic    English   

نامه به ای. ت. سميلگا
رئيس کميتۀ منطقه‌‌ای نيروی زمينی، نيروی دريايی و کارگران فنلاند

و. ای. لنین


رفیق سمیلگا،

من از فرصتی مناسب برای صحبت بسیار مفصّل‌تر با شما استفاده می‌کنم.

۱

وضعیت عمومی سیاسی من را بسیار نگران می‌کند. شورای پتروگراد و بلشویکها به دولت اعلان جنگ کرده‌اند. ولی دولت یک ارتش دارد، و آن را بطور سیستماتیک آماده می‌سازد. (کرنسکی در سرفرماندهی کل آشکارا وارد یک توافق می‌شود – یک توافق جدی و عملی با کورنیلُفی‌ها به منظور استفاده از سربازان برای سرکوب کردن بلشویکها.)

و ما چه کار می‌کنیم؟ ما فقط داریم قطعنامه تصویب می‌کنیم. ما داریم زمان را از دست می‌دهیم. ما «تاریخها» را تعیین می‌کنیم (۲۰ اکتبر، کنگرۀ شوراها – آیا مسخره نیست که آن را اینقدر طولانی به تأخیر اندازیم؟ آیا مسخره نیست که بر آن تکیه کنیم؟). بلشویکها کار منظم‌‌شان را برای آماده کردن نیروهای نظامی خودشان جهت برانداختن کرنسکی انجام نمی‌دهند.

حوادث کاملاً درستی پیشنهادی را که من در زمان کنفرانس دمکراتیک مطرح کردم اثبات کردند، یعنی، اینکه حزب باید قیام مسلحانه را در دستور روز بگذارد[*]. حوادث ما را مجبور به این کار می‌کنند. تاریخ اکنون مسئلۀ نظامی را تبدیل به مسئلۀ سیاسی اساسی کرده. متأسفانه باید بگویم که بلشویکها، که مشغول «حوادث روزمره» و مسائل خُرد جاری هستند، و «امیدوارند» که «موج کرنسکی را بروبد»، این را فراموش می‌کنند. چنین امیدواری ساده‌لوحی است؛ همان تکیه کردن بر شانس است، و شاید اثبات شود که از جانب پرولتاریای انقلابی جنایتکارانه بوده.

باور من این است که ما باید در داخل حزب برای داشتن مشتاقانه‌ترین گرایش به سوی قیام مسلحانه تبلیغ کنیم، به این منظور این نامه باید تایپ شده و به رفقای مسکو و پتروگراد تحویل داده شود.

۲

حالا دربارۀ نقش شما. به نظر من ما فقط می‌توانیم سربازان در فنلاند و ناوگان بالتیک را کاملاً در اختیار داشته باشیم و فقط آنها می‌توانند یک نقش نظامی جدی را ایفا کنند. فکر می‌کنم که شما باید استفادۀ حداکثری از مقام بالای خود نمایید، همۀ کارهای عادی را به دستیاران و منشی‌ها انتقال دهید و وقت را برای «قطعنامه‌ها» تلف نکنید؛ تمام توجه‌تان را معطوف به آماده‌سازی نظامی سربازان در فنلاند به اضافۀ نیروی دریایی برای سرنگونی قریب‌الوقوع کرنسکی نمایید. یک کمیتۀ مخفی از نظامیان مطلقاً قابل اعتماد تشکیل دهید، مسائل را بطور کامل با آنها در میان بگذارید، دقیق‌ترین اطلاعات را دربارۀ ترکیب و مکان سربازان در پتروگراد و حومۀ آن، انتقال سربازان از فنلاند به پتروگراد، حرکت ناوگان نیروی دریایی و غیره، جمع‌آوری (و شخصاً صحت آنها را بررسی) کنید.

اگر ما نتوانیم این کار را انجام دهیم، ممکن است احمقهای کاملی از آب درآییم، صاحبان قطعنامه‌های زیبا و شوراها، ولی نه قدرت! فکر می‌کنم برای شما ممکن باشد که نظامیان واقعاً قابل اتکاء و لایقی انتخاب نمایید، که به اینو[۱] و بقیۀ مهم‌ترین نقاط سفر کنید، که موضوع را صادقانه بسنجید و مطالعه کنید و به عبارات کلی خودستایانه که برای ما خیلی عادی شده‌اند اعتماد نکنید.

واضح است که ما تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم که سربازان از فنلاند جابجا شوند. بهتر است که کاری بکنیم، بهتر است تصمیم به یک قیام بگیریم، به تصرف قدرت، که قرار است بعداً به کنگرۀ شوراها منتقل شود. من امروز در روزنامه‌ها خواندم که تا دو هفتۀ دیگر خطر پیاده شدن نیروها در خشکی از بین می‌رود. واضح است که شما زمان بسیار کمی برای آماده شدن دارید.

۳

ادامه می‌دهم. ما باید از «قدرت»مان در فنلاند برای انجام دادن تبلیغات سیستماتیک در بین قزاقهایی که اکنون در فنلاند مستقر هستند استفاده کنیم. برای مثال، کرنسکی و شرکاء، بخاطر ترس از «بلشویکی شدن»، عمداً برخی از آنها را از ویبورى Vyborg جابجا و آنها را در اوسی‌کیرکو Uusikirkko و پرک‌یَروی Perkjärvi، بین ویبورى Vyborg و تِری‌یوکی Terijoki، در انزوای عایق بلشویک، مستقر کردند. ما باید همۀ اطلاعات دربارۀ محل قزاقها را مطالعه کنیم، و باید اعزام گروههای تبلیغاتی از میان بهترین نیروهای ملوانان و سربازان در فنلاند به آنها را سازماندهی کنیم. این الزامی است. دربارۀ نوشتجات نیز همین کار را بکنید.

۴

ادامه می‌دهم. البته هر دوی ملوانان و سربازان با مرخصی به خانه می‌روند. ما باید گروههایی از تبلیغاتچی‌ها را از بین این افراد تشکیل دهیم تا بطور سیستماتیک به استانها سفر کنند و هم تبلیغات عمومی و هم تبلیغات به نفع مجلس مؤسسان را در روستاها پیش ببرند. موقعیت شما بطور استثنائی خوب است زیرا در جایگاهی هستید که می‌توانید فوراً شروع به تشکیل دادن بلوکی با سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ نمایید که تنها آن می‌تواند به ما یک قدرت پایدار در روسیه و یک اکثریت در مجلس مؤسسان بدهد. در حالی که مسائل حل می‌شوند، چنین بلوکی را فوراً در محلّتان سازمان دهید، انتشار جزوات را سازمان دهید (ببینید از لحاظ فنی و همچنین در خصوص انتقال آنها به روسیه چه کار می‌توانید بکنید). آنگاه هر گروه تبلیغاتی برای کار مناسب در مناطق روستایی نباید مرکب از کمتر از دو نفر باشد – یکی از بلشویکها و یکی از سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ. «آرم و علامت» سوسیالیست-رولوسیونری هنوز در بین مردم روستایی محبوب است و شما باید از بخت خوبتان حداکثر استفاده را بکنید (شما برخی سوسیالیست-رولوسیونرها را با خود دارید) تا بلوکی از بلشویکها و سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ را تحت این «آرم و علامت» در مناطق روستایی عملی سازید، بلوکی از دهقانان و کارگران و نه دهقانان و سرمایه‌داران.

۵

به نظرم اینطور می‌رسد که به منظور آماده کردن اذهان مردم به نحوی صحیح ما باید فوراً شعار زیر را پخش کنیم: قدرت را همین الآن به شورای پتروگراد منتقل کنید که آن را به کنگرۀ شوراها منتقل خواهد کرد. چرا ما باید سه هفتۀ دیگر جنگ و «تدارکات کورنیلُفی» کرنسکی را تحمل کنیم؟

تبلیغ به نفع این شعار توسط بلشویکها و سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ در فنلاند نمی‌تواند نتیجه‌ای داشته باشد که خوب نباشد.

۶

از آنجا که «قدرت» در فنلاند به شما واگذار شده است، شما باید یک وظیفۀ بسیار مهم دیگر، اگر چه به خودی خود ساده است، را انجام دهید – انتقال غیرقانونی نوشتجات از سوئد را سازمان دهید. بدون این کار تمام صحبت دربارۀ یک «بین‌الملل» عبارت‌پردازی پوچ خواهد بود. این کار می‌تواند، نخست، از طریق ایجادِ سازمانِ سربازان خودمان در جبهه انجام شود؛ ثانیاً، اگر این غیرممکن باشد، از طریق سازمان دادن مسافرتهای منظم حداقل یک فرد قابل اعتماد به مکان مشخصی که من شروع به سازمان دادن انتقال با کمک شخصی می‌کنم که قبل از رفتن به هلسینگفورس یک روز در خانه‌اش اقامت کردم (رُویو Rovio او را می‌شناسد)[۲]. احتمالاً ما باید با مقداری پول کمک کنیم. با تمام امکانات موجود این کار را انجام دهید!

۷

فکر می‌کنم ما باید ملاقات کنیم تا دربارۀ همۀ اینها بحث کنیم. شما می‌توانید اینجا بیایید؛ برای شما کمتر از یک روز طول می‌کشد؛ اگر فقط برای دیدن می‌آیید، از رُویو بخواهید به هوتونِن Huttunen تلفن کند و بپرسد که آیا «خواهر زن» او (یعنی شما) می‌تواند با «خواهر» هوتونِن (یعنی خود من) دیدار کند. ممکن است من مجبور شوم که بطور ناگهانی بروم.

حتماً دریافت این نامه را از طریق رفیقی که آن را نزد رُویو خواهد آورد و بزودی برمی‌گردد اعلام کنید (آن را بسوزانید).

در صورتی که من برای مدت طولانی‌تری اینجا بمانم، ما باید ارتباطات پُستی را سازمان دهیم. شما می‌توانید از طریق فرستادن نامه‌ها از طریق کارگران راه‌آهن به شورای ویبوری کمک کنید (در نامه: «برای هوتونِن»).

۸

از طریق همان رفیق برای من مدارک شناسایی بفرستید (که تا حد امکان رسمی باشد، یا تایپ شده، یا با دستخط بسیار واضح بر روی سربرگ کمیتۀ منطقه‌ای، مُهرخورده و با امضای ریاست)، با نام کنستانتین پتروویچ ایوانوف، با این مضمون کلی که ریاست کمیتۀ منطقه‌ای فلان و بَهمان رفیق را تأیید می‌کند، و از همۀ شوراها، شورای نمایندگان سربازان ویبوری و همچنین دیگران، بخواهد که به او اطمینان کامل داشته باشند و او را کمک و حمایت کنند.

من به آن در صورت اضطرار نیاز خواهم داشت، زیرا یک «برخورد» و یک «جلسه» بطور یکسان ممکن هستند.

۹

آیا شما یک نسخه از مجموعه مقالات مسکو دربارۀ تجدیدنظر در برنامه[۳] را دارید؟ سعی کنید یک نسخه را در بین رفقای حاضر در هلسینگفورس پیدا کنید و آن را توسط همان رفیق برای من بفرستید.

۱۰

توجه داشته باشید که رُویو شخص خوبی است، ولی تنبل است. باید مراقب او بود و دو بار در روز چیزها را به او یادآوری کرد. در غیر این صورت او آنها را انجام نمی‌دهد.


با درود. ک. ایوانوف
نوشته شده در ۲۷ سپتامبر (۱۰ اکتبر) ۱۹۱۷
نخستین بار در پراودای ۲۵۵، در ۷ نوامبر ۱۹۲۵ منتشر شد
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۶


توضیحات

[*] - مراجعه نمایید به صفحات ۲۱-۱۹ از جلد ۲۶ مجموعه آثار لنین. – ویراستار.

[۱] اینو Ino - منطقه‌ای دارای استحکامات نظامی در مرز فنلاند که همراه با کرونشتات از راههای ورودی به پتروگراد محافظت می‌کرد.

[۲] اشاره است به K. Vijk معاون شورای فنلاندی که لنین در راه هلسینگفورس [هلسینکی] برای یک روز در خانۀ ویلایی او در مالم اقامت کرد.

[۳] مجموعه‌ای که در سال ۱۹۱۷ توسط دفتر منطقه‌ای محلۀ صنعتی مسکوی ح.ک.س.د.ر. منتشر شد و مقالاتی از و. میلیوتین، و. سوکولنیکوف، ا. لوموف و و. سمیروف در آن درج شده بودند. پیشگفتار مجموعه اظهار می‌داشت که در ارتباط با کنگرۀ در پیش حزب منتشر می‌شد که قرار بود برنامه را بازبینی کند. لنین در مقاله‌اش «تجدیدنظر در برنامۀ حزب» (مراجعه نمایید به صفحات ۷۸-۱۴۹ از جلد ۲۶ مجموعه آثار لنین) مقالات سوکولنیکوف و سمیروف را بطور مفصّل بررسی و از آنها انتقاد کرد.

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2612fa.html